Kultura
24-04-2017

Konkurs plastyczny - "HISTORIA MOJEJ WĘGIERSKIEJ GÓRKI"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„HISTORIA MOJEJ WĘGIERSKIEJ GÓRKI ”

                                          

 Cele Konkursu:

 • przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny
 • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Węgierska Górka

 

Regulamin Konkursu:

 

§1 Organizator

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

osiedle XX- lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka

www.wegierska-gorka.opg.pl

 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu są dzieci z  przedszkoli z terenu gminy Węgierska Górka
 2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym – miejsca zlokalizowane na terenie gminy Węgierska Górka. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach;

- praca grupowa

- praca indywidualna (kat. I – 3-4 latki , kat. II 5-6 – latki)  -każdy uczestnik może złożyć 1 prace.

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
  w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§3 Termin i warunki dostarczenia prac 

 1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
  na adres:

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

                                               Osiedle XX- lecia II RP 12

                                                 34-350 Węgierska Górka

 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastycznyHistoria Mojej Węgierskiej Górki”

      w terminie do 19 maja 2017 r.

 1. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

§4 Zasady przyznawania nagród

 

 1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, 31 maja wyłoni zwycięskie prace.
 2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięzców dwóch kategoriach; praca  indywidualna  i praca grupowa.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 6. 6.      Termin uroczystego wręczenia nagród oraz wystawa prac pokonkursowych odbędzie się

4 czerwca 2017 o  godz.16:00 na Hali Sportowej Węgierskiej Górce po spektaklu Tajemnica Skarbu na Kurzej Nóżce – Teatr Trip.

 

Niniejszy regulamin jest dostępny siedzibie Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka  osiedle XX - lecia II RP 12,  34-350 Węgierska Górka oraz na stronie internetowej www.wegierska-gorka.opg.pl  Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu, 33 864 21 87 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

wegierska-gorka@opg.pl

< powrót do listy

OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
34-350 Węgierska Górka Os. XX-lecia II RP 12
powiat żywiecki
województwo: śląskie
NIP: 553-22-03-137

tel./ fax +48/33/864-21-87
www.wegierska-gorka.opg.pl
e-mail: wegierska-gorka@opg.pl
Czynny: od pon-pt w godzinach 8.00 - 16.00

projekt i wykonanie

© 2012 Węgierska Górka