Aktualności
13-04-2017

Projekt "Nowe możliwości - nowe otwarcie"

 Centrum szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior w partnerstwie z GD Consulting zaprasza do udziału w projekcie Nowe możliwości-nowe otwarcie. Wsparcie osób zwolnionych z przedsiębiorstw z woj. śląskiego (outplacement)”.(Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie 7.4.2 Outplacement-konkurs).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja ścieżki szkoleniowej- kursy zawodowe, a później płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane oraz ścieżki dotacyjnej- otrzymanie bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zwolnionych z przedsiębiorstw sektora MŚP z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo) nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie tj.

- byłych pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

- przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

- byłych pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

- ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.

Przewidywane są preferencje w czasie rekrutacji dla:

  • byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego; oraz przedsiębiorstw z woj. śląskiego z nimi powiązanych;
  • kobiet;
  • osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym/ gimnazjalnym i niżej;
  • osób z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat);
  • osób o niskich kwalifikacjach i/lub niskiej motywacji.

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

W załączniku została umieszczona krótka informacja o projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 604272455 lub 531770435, pisząc na maila: noweotwarcie@szkolenialife.pl

 


< powrót do listy

OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
34-350 Węgierska Górka Os. XX-lecia II RP 12
powiat żywiecki
województwo: śląskie
NIP: 553-22-03-137

tel./ fax +48/33/864-21-87
www.wegierska-gorka.opg.pl
e-mail: wegierska-gorka@opg.pl
Czynny: od pon-pt w godzinach 8.00 - 16.00

projekt i wykonanie

© 2012 Węgierska Górka