Ważne adresy i telefony

 

Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

tel. 338 609 797, fax 338 609 798

Wójt Gminy

Tyrlik Piotr

338 609 743  

Zastępca Wójta Gminy

Kurowski Marian

338 609 744  

Sekretarz Gminy, Kadry

Obsługa Prawna

Tomiczek Sabina

Grzyb Przemysław

338 609 745  

Sekretariat Wójta Gminy,

Kancelaria ogólna

Motyka Magdalena

Barys Agnieszka

338 609 742  

Skarbnik Gminy

Walaszek Urszula

338 609 754  

Zastępca Skarbnika

Księgowość budżetowa

Sporek Lucyna

Pielichowska Agata

338 609 755  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jurasz Celina

338 609 749  

Przewodniczący Rady Gminy

Sobel Wojciech

338 609 766  

Biuro Rady Gminy

Kupczak Anna

338 609 767  

Fundusze Zewnętrzne i Kontrola

Bednarz Wiesław
Grzyb Wioletta

338 609 747  

Ewidencja ludności

Wisła Barbara

338 609 751  

Dowody Osobiste

Dziedzic Edyta

338 609 752  

Księgowość budżetowa - VAT

Białożyt Agnieszka

338 609 757  

Dział płac, opłata miejscowa

Pezdek Bogusława

338 609 758  

Kasa Urzędu Gminy

Jurasz Beata

338 609 759  

Księgowość podatkowa

Fiedor Renata 
Majdak Sylwia

338 609 760  

Wymiar podatkowy

Maślanka Anna 
Tomiczek Lucyna

338 609 761  

Ochrona środowiska i leśnictwo

Kubaszek Bogusław

338 609 762  

Zamówienia Publiczne

Gminna Komisja ds.

Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Okuljar Irena

338 609 763  

Inwestycje komunalne

Tracz Adam

338 609 764  

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Jarco Grażyna

338 609 740  

Rolnictwo i Obrona Cywilna

Chowaniec Maria

338 609 769  

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym

Talik Joanna

338 609 770  

Działalność gospodarcza

Obsługa informatyczna

Słowik Barbara

Krzysztof Czernek

Michał Juraszek

338 609 771  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Węgierska Górka

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
e-mail: gopswg@tenit.com.pl

tel: 338 609 796

Kierownik GOPS

Gł. Księgowy

Magdalena Ganczarska

Figura Sabina

338 609 779  

Dodatki mieszkaniowe,

Kasa GOPS, 
EFS

Wincencik Barbara, 
Żołna-Baszuk Kinga, 
Rypień  Anna, 
Szafrańska Magdalena

338 609 780  

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny  

Jarco Elżbieta, 
Suchońska-Setla Aneta, 
Woleń Mariusz

338 609 781  

Pracownicy socjalni:

- rejon Cisiec

- rejon Żabnica

Grzegorzek Sławomir,     Stopka Jadwiga

Michalska Magdalena,    Zawada Anna

338 609 782  

Pracownicy socjalni:

- rejon Węgierska Górka

- rejon Cięcina

Barabasz Krystyna,
 Żołna Krystyna

Kieblesz Tomasz, 
Żyrek Maria

338 609 784  

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
e-mail: wg.gzeas@tenit.com.pl

tel: 338 609 795

Kierownik GZEAS
Administracja GZEAS 

Haczewska Teresa

Tyrlik Barbara

338 609 775 

Gł. Księgowy GZEAS

Księgowość GZEAS

 

Kamińska Bożena,

Dziedzic Grażyna, 
Radecka Małgorzata,

Śmigiel Urszula, 
Witos Beata

338 609 776  

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 
główna siedziba znajduje się na

Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, oś. XX-lecia II RP 12

 e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

tel.: 338 642 187, 

Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

Mocek Agnieszka

338 642 187

516 031 900

Punkt Informacji Turystycznej

pitwg@wp.pl 

główna siedziba znajduje się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce 
oś. XX-lecia II RP 12

       334 446 084

       338 642187

Biblioteka Publiczna
e-mail: gbp4@op.pl

ul. Zielona 43
34-350 Węgierska Górka,

338 609 794

Kierownik Biblioteki

Pawlus Danuta

338 609 786

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Węgierskiej Górce

Dziedzic Agnieszka,
Waligóra Katarzyna

338 609 787

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cięcinie

Sikora Ewa

338 641 170

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciścu, Świetlica

Śleziak Helena

338 640 775

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnicy 

Kanik Joanna

338 624 073

< powrót do listy

OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
34-350 Węgierska Górka Os. XX-lecia II RP 12
powiat żywiecki
województwo: śląskie
NIP: 553-22-03-137

tel./ fax +48/33/864-21-87
www.wegierska-gorka.opg.pl
e-mail: wegierska-gorka@opg.pl
Czynny: od pon-pt w godzinach 8.00 - 16.00

projekt i wykonanie

© 2012 Węgierska Górka